Prekių pirkimo – pardavimo taisyklės

Šios Taisyklės yra pateiktos ir pasiekiamos internetiniu adresu www.grauzikas.com bei spausdinta Taisyklių versija yra pateikta įmonės MB Graužikas registracijos adresu Guobų g. 12, Kauno raj. Susisiekti su Pardavėju galima:

 1. elektroninio pašto adresu: Grauzikas.com@gmail.com,
 2. telefono numeriu +37061274607 darbo dienomis Pardavėjo darbo valandomis (09:00-17:00).

PREKIŲ PIRKIMO – PARDAVIMO ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE Grauzikas.com TAISYKLĖS

§ 1 VARTOJAMOS SĄVOKOS

 1. TAISYKLĖS – šios „Prekių pirkimo – pardavimo elektroninėje parduotuvėje Grauzikas.com taisyklės“.
 2. PARDAVĖJAS – Parduotuvė Grauzikas.com veikianti internetiniu adresu www.grauzikas.com, kuri priklauso Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras”, Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale įregistruotam privačiam juridiniam asmeniui MB Graužikas, juridinio asmens kodas 305630358, PVM mokėtojo kodas LT100009402418, registruotos buveinės adresas Guobų g. 12, Kauno raj. (toliau kaip Pardavėjas), vykdančiam komercinę veiklą naminių gyvūnų produktų pardavimo internetu srityje.
 3. PIRKĖJAS – 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.
 4. VARTOTOJAS – Klientas, fizinis asmuo, kuris vykdo veiklą su Parvėjų ir yra nesusijęs tiesiogiai su Pardavėjo veikla.
 5. PASKYRA – Pirkėjo registravimosi Pardavėjo elektroniniame puslapyje Grauzikas.com rezultatas, reikalaujantis sutikti su šiomis Taisyklėmis, tai Pirkėjo asmeninės informacijos rinkinys, kuris leidžia Pirkėjui pateikti Užsakymą, tikrinti Užsakymo vykdymo būklę, Pirkėjui keisti ar patvirtinti savo kontaktinius duomenis.
 6. PREKĖ / PREKĖS produktai pateikti Pardavėjo Parduotuvėje, kuriuos Pirkėjas gali užsisakyti atlikdami Užsakymą.
 7. PARDUOTUVĖ – internetinė paslauga, kurią administruoja Pardavėjas, veikiantis adresu www.grauzikas.com, kuri yra organizuota nuotolinių pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo sistema.
 8. UŽSAKYMAS – Pirkėjo patvirtinimas, nurodant užsakomų Prekių rūšį ir kiekį, tiesiogiai susijęs su Sutarties sudarymu su Pardavėju per Parduotuvę.
 9. SUTARTIS – nuotolinė prekių pirkimo – pardavimo sutartis, sudaryta nuotoliniu būdu, naudojant tik ryšio priemones, įskaitant elektroninius laiškus ir formas esančias Parduotuvės tinklapyje, kuria nustatomas Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, Prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, Prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė bei kitos su Prekių pirkimu Parduotuvėje susijusios nuostatos.


Kiekvienas Pirkėjas privalo perskaityti ir susipažinti su Taisyklėmis ir jų laikytis. Sutikimas su Taisyklėmis yra būtinas kiekvieną kartą prieš patvirtinant Užsakymą.

§ 2 BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Būtina Užsakymo pateikimo sąlyga yra patvirtinimas, kad Pirkėjas perskaitė ir sutinka su Taisyklėmis ir Privatumo politika.
 2. Norint efektyviai naudotis Parduotuve, įskaitant pateikto asortimento naršymą ir sėkmingą Užsakymų pateikimą, reikalingas kompiuteris turintis interneto prieigą ir atitinkantis šiuos minimalius reikalavimus: minimalus procesoriaus dažnis 1 GHz, vaizdo plokštė su minimalia 512 MB atmintimi ir tinkamai sukonfigūruota interneto naršyklė (pvz.: Internet Explorer >8, Mozilla Firefox, Google Chrome >17, Opera, Safari), ar bet kokį kitą nukreipimo įrenginį, kuris leidžia tinkamai užpildyti Parduotuvės pateiktas formas.
 3. Norint pirkti Parduotuvėje būtina turėti aktyvią elektroninio pašto paskyrą.
 4. Asmenims, naudojantiems Parduotuvę, draudžiama imtis veiksmų kurie gali turėti neigiamos įtakos tinkamam Parduotuvės veikimui, įskaitant neteisėto turinio teikimą.
 5. Parduotuvėje parduodamos Prekės yra visiškai naujos, jose nėra fizinių ar kitokių pažeidimų, Prekėms yra taikoma gamintojo garantija, jos yra teisėtai parduodamos Lietuvos Respublikos rinkoje ir turi visus Lietuvos Respublikos teisės aktuose reikalaujamus patvirtinimus.
 6. Visos Prekių kainos Parduotuvės tinklapyje yra nurodytos eurais ir galioja tol, kol pasibaigs jų atsargos.
 7. Pardavėjas pasilieka teisę keisti kainas ir informaciją apie Prekes, pateikti naują informaciją, pašalinti tam tikras Prekes iš Parduotuvės ir atšaukti visų rūšių reklamines akcijas bei išpardavimus ir pardavimus. Pirmame sakinyje nurodytos teisės negalioja pateiktiems Užsakymams iki kainos, reklaminių akcijų ar išpardavimų, pardavimo sąlygų pasikeitimo ar atšaukimo. Reklaminių akcijų ar išpardavimų, kuriems yra numatytas ribotas Prekių kiekis, metu Užsakymai yra vykdomi Užsakymų pateikimo eilės tvarka kol visos reklaminės akcijos ar išpardavimo Prekės bus parduotos.
 8. Paskyros sukūrimo metu Pirkėjas sudaro elektorinių paslaugų Sutartį su Pardavėju tik dėl Pirkėjo Paskyros tvarkymo, kad būtų užtikrintas pilnas Pirkėjo paslaugų funkcionalumas.
 9. Užsakymo pateikimo metu Pirkėjas sudaro elektroninių paslaugų Sutartį su Pardavėju, kuri yra sudaroma iki to laiko kol Pirkėjui yra pristatomas Užsakymas arba iki procedūros, susidariusios dėl Pirkėjo teisės nutraukti Sutartį arba iki Pirkėjo skundo išnagrinėjimo procedūros pabaigos aprašytos Taisyklių 8 skyriuje.

§ 3 UŽSAKYMO PATEIKIMAS

 1. Parduotuvėje Užsakymai gali būti pateikiami šiais būdais:
  1. per Parduotuvės elektroninį puslapį www.grauzikas.com – naudojant tinkamai užpildytą Užsakymo elektroninę formą;
  2. telefonu – skambinti telefono numeriu: +37061274607 (skambučio kaina pagal Jūsų operatoriaus nustatytus tarifus) darbo dienomis 9:00 – 17:00 val. Užsakymų priėmimo valandos telefonu gali būti periodiškai pratęstos;
  3. išsiunčiant elektroninį laišką su pageidaujamomis užsakyti Prekėmis ir jų kiekiais adresu: Grauzikas.com@gmail.com.
 2. Patvirtinant Užsakymą, vienu iš būdų nurodytų šio skyriaus aukščiau esančiame 1 punkte, Pirkėjas patvirtina, kad pageidauja sudaryti Sutartį su Pardavėju pirkti Pirkėjo Užsakyme nurodytas Prekes. Sutarties sudarymo faktas yra aprašytas šio skyriaus žemiau esančiame 10 punkte.
 3. Kiekvienu iš aukščiau nurodytų Užsakymo pateikimo būdų Pirkėjas privalo pateikti teisingus asmens duomenis leidžiančius pristatyti pateiktą Užsakymą, konkrečiau vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį ir konkretų Užsakymo pristatymo adresą jei Pirkėjo pateiktas gyvenamosios vietos adresas nesutampa su pageidaujamu Užsakymo pristatymo adresu.
 4. Norint teisingai pateikti Užsakymą Pirkėjas privalo:
  1. sutikti su Parduotuvės Taisyklėmis ir Privatumo politika;
  2. pasirinkti pageidaujamas Prekes ir paslaugas;
  3. pateikti šio skyriaus 3 punkte nurodytus duomenis;
  4. pasirinkti apmokėjimo būdą.
 5. Teisingai pateiktas Pirkėjas užsakymas yra susijęs su Pirkėjo pareiga jį apmokėti.
 6. Pateikti Užsakymą ir įsigyti Prekes Pirkėjas gali ir neatlikdamas registracijos, t.y. pirkdamas kaip Parduotuvės svečias, arba prieš Užsakymo pateikimą tinkamai užpildydamas registracijos formą ir susikurdamas Paskyrą (pirmiausia registracijos formoje pateikdamas reikalaujamus asmens duomenis: elektroninio pašto adresą – kuris vėliau bus naudojamas kaip prisijungimo vardas prie Paskyros – ir Pirkėjo Paskyros slaptažodį). Paskyros sukūrimas yra vykdomas vieną kartą, o vėlesnių Pirkėjo užsakymų pateikimas yra palengvinamas Pirkėjui prisijungus prie Parduotuvės Paskyros suvedant prisijungimo vardą ir slaptažodį. Pirkėjas neturi atskleisti savo Paskyros slaptažodžio trečiosioms šalims.
 7. Prieš pateikdamas Užsakymą Pirkėjas, naudodamasis Parduotuvės Prekių paieškos sistema, turi galimybes rasti pageidaujamas Prekes. Pasirinkus norimą Prekę, reikia paspausti mygtuką „Įdėti į krepšelį“. Pirkėjas visada gali grįžti į Parduotuvę ir toliau rinktis pageidaujamas Prekes (paspaudus mygtuką „Tęsti apsipirkimą“. Pirkėjas bet kuriuo metu gali pašalinti Prekę iš savo pirkinių krepšelio paspaudus „x“ esantį pirkinių krepšelyje šalia Prekės pavadinimo.
 8. Užbaigus komplektuoti pageidaujamą prekių krepšelį, reikia paspausti mygtuką „Pateikti užsakymą“. Tada Pirkėjas turi pateikti jo Užsakymui įgyvendinti reikalingus duomenis, pristatymo adresą, pasirinkti pageidaujamą pristatymo ir apmokėjimo būdą.
 9. Jeigu Pirkėjas jau turi Paskyrą, tai jo duomenys prisijungus yra automatiškai užpildomi. Tačiau, Pirkėjas juos visada gali peržiūrėti, papildyti ar pakeisti. Prieš patvirtindamas Užsakymą Pirkėjas turi pasirinkti pageidaujamą apmokėjimo būdą. Jei Užsakymas yra teikiamas be registracijos Parduotuvėje, Užsakymas yra vykdomas pagal Užsakymo formoje pateiktus duomenis.
 10. Sutartis laikoma sudaryta tuo momentu kada Pirkėjas gauna iš Pardavėjo informaciją elektroniniu paštu patvirtinančią, kad Užsakymas yra priimtas. Pardavėjas nedelsiant po Sutarties sudarymo, bet ne vėliau nei Užsakymas yra išsiunčiamas (t.y. perduodamas vežėjui, kurjeriui), išsiunčia patvirtinimą, su informacija apie Užsakyme esančių Prekių tipą, kiekį ir kainą, taip mokėjimo metodą ir datą. Šis dokumentas patvirtina Sutarties sudarymą. Pirkėjas, sutikdamas su Taisyklėmis, sutinka gauti tokį patvirtinimą, užregistruotą ne popierine forma, o būtent elektroniniu paštu, kuris patvirtinta Užsakymo pateikimą. Pirkėjas turi teisę Sutartį nutraukti.
 11. Pardavėjas pradeda vykdyti Užsakymą po jo apmokėjimo gavimo, nebent Pirkėjas pasirinko už Užsakymą apmokėti Užsakymo pristatymo metu. Prekių nuosavybė Pirkėjui yra perduodama tik Pardavėjui gavus visą apmokėjimą už Pirkėjo įsigytas Prekes. Jei Pardavėjas nustato, kad per 10 dienų nuo Užsakymo pateikimo Pirkėjas nesumokėjo už Užsakymą, Pardavėjas turi teisę atšaukti visą Pirkėjo Užsakymą papildomai atskirai neinformuodamas Pirkėjo apie jo Užsakymo atšaukimą. Užsakymo atšaukimas netaikomas jei Pirkėjas pasirinko apmokėti už Užsakymą jo pristatymo metu (kaip yra nurodyta šių Taisyklių 4 skyriaus 2 dalies c) punkte.

§ 4 KAINOS IR APMOKĖJIMO BŪDAI
 

 1. Prekių, pateiktų Parduotuvėje, kaina apima visus reikalingus mokesčius, muitus ir kitas su Prekėmis susijusias išlaidas, įskaitant pridėtinės vertės mokestį (PVM), bet neįtraukiant Prekių pristatymo išlaidų ir kitų papildomų mokesčių, kurie yra išvardinti žemiau šiame Taisyklių skyriuje.
 2. Parduotuvėje už pateiktą Užsakymą galima apmokėti šiais būdais:
  1. Banko pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą. Šiuo apmokėjimo būdu Pirkėjui nėra taikomi jokie papildomi Pardavėjo mokesčiai;
  2. Per elektroninę bankininkystę naudojantis Mistartango platforma. Šiuo apmokėjimo būdu Pirkėjui nėra taikomi jokie papildomi Pardavėjo mokesčiai;
 3. Pirkėjas privalo sumokėti galutinę Užsakymo kainą, kuri susidaro iš taikomų Užsakymo pristatymo ir pasirinkto apmokėjimo būdo mokesčių.
 4. Užsakymo pristatymo mokestis priklauso nuo Užsakymo vertės ir yra nurodomas Pirkėjui prieš pateikiant Užsakymą ir lieka nepakitęs iki Užsakymo užbaigimo. Visi papildomi mokesčiai Pirkėjui yra nurodomi prieš pateikiant Užsakymą Parduotuvės tinklapyje.
 5. Pristatymo mokestis priklauso nuo Užsakymo galutinės vertės (ji susideda iš visų Užsakyme esančių Prekių kainų ir pasirinkto apmokėjimo būdo (jei pasirinktam apmokėjimo būdui yra taikomi papildomi mokesčiai)):
  1. Užsakymai, kurių galutinė vertė yra didesnė nei 14 Eur, yra pristatomi NEMOKAMAI;
  2. Užsakymams, kurių galutinė vertė yra mažesnė nei 14 Eur, yra taikomas papildomas 1,45 Eur pristatymo mokestis.
 6. Apmokėjimo terminas yra 10 dienų nuo Užsakymo pateikimo pervedant nurodytą sumą į Pardavėjo banko sąskaitą. Jei yra pasirinktas apmokėjimas pristačius Užsakymą kurjeriui, tai Užsakymas yra apmokamas Užsakymo pristatymo metu kurjeriui.
 7. Užsakymo apmokėjimu yra laikoma:
  1. Pinigų pervedimo atveju – piniginių lėšų įskaitymas į Pardavėjo banko sąskaitą arba internetinių mokėjimų surinkimo sistemos pranešimas Pardavėjui;
  2. Pinigų sumokėjimo kurjeriui atveju – pinigų sumokėjimas kurjeriui ir Užsakymo priėmimas iš kurjerio patvirtinant Užsakymo gavimą.

§ 5 UŽSAKYMŲ PRISTATYMAS

 1. Pardutuvėje pateikti užsakymai yra pristatomi Lietuvos Respublikos teritorijoje. Prekių išsiuntimo ir pristatymo laikas yra pateiktas prie kiekvienos Prekės Parduotuvėje.
 2. Pagal Prekių išsiuntimo datą yra trys Prekių grupės:
  1. Prekės išsiunčiamos per 1-3 dienas (skaičiuojant darbo dienomis) nuo Užsakymo patvirtinimo momento, aprašyto 3 skyriaus 10 punkte;
  2. Prekės išsiunčiamos per 3-5 dienas (skaičiuojant darbo dienomis) nuo Užsakymo patvirtinimo momento;
  3. Prekės pagal užsakymą – išsiunčiamos individualiai su Pirkėju sutartu laiku.
 3. Visi Užsakymai yra siunčiami per siuntų pristatymo įmonę AB „Lietuvos paštas“. Užsakymo pristatymas turi būti patvirtintas kurjeriui (raštu ar elektronine forma). Jei Pirkėjo nėra Užsakymo pristatymo metu, kurjeris susisiekia su Gavėju ir sutaria kitą patogų laiką Užsakymo pristatymui. Siunta yra saugoma 7 darbo dienas pradedant skaičiuoti nuo antrojo nesėkmingo bandymo pristatyti Užsakymą. Po šio saugojimo laiko pabaigos, Pirkėjo siunta yra grąžinama Pardavėjui.
 4. Prekės yra pristatomos per 72 val. nuo siuntos išsiuntimo (skaičiuojant darbo dienas), kaip nurodyta šio skyriaus 2 punkte.
 5. Pirkėjas yra informuojamas apie kiekvieną pateikto Užsakymo būsenos pasikeitimą elektroniniu paštu, įskaitant ir Užsakymo perdavimą vežėjui (išsiuntimą). Pirkėjas turi galimybę stebėti savo Užsakymo būsenas naudojant susikurtą Paskyrą Parduotuvėje.
 6. Pirkėjas turi kaip galėdamas geriau įvertinti pristatytų Prekių būklę bei jų atitikimą pateiktąm Užsakymui Prekių pristatymo metu dalyvaujant kurjeriui. Esant bent kokiems pažeidimams, dalyvaujant kurjeriui turi būti užpildomas Prekių pažeidimus, trūkumus apibrėžiantis dokumentas. Esant pažeidimams sugadintos Prekės turi būti grąžintos kurjeriui (jei Užsakymas susideda iš daugiau nei vienos Prekės, grąžinamos tik pažeistos Prekės). Pardavėjas padengia pažeistų Prekių siuntimo kaštus.
 7. Kada pažeistos Prekės yra grąžinamos Pardavėjui jos yra apžiūrimos ir pakeičiamomis naujomis bei išsiunčiamos Pirkėjui Pardavėjo sąskaita. Jei pažeidimai yra pastebėto po kurjerio išvykio, reikia vadojautis nurodymais pateiktais skyriuje Skundai ir prekių grąžinimas.
   

§ 6 GARANTIJA IR ĮSIPAREIGOJIMAI

 1. Prekės Parduotuvėje yra naujos ir joms yra taikoma gamintojo arba importuotojo garantija. Garantijos trukmė priklauso nuo Prekių rūšies ir gamintojo. Tai yra nurodyta Prekės aprašyme Parduotuvėje ir garantijos kortelėje, pateikiamos kartu su Prekėmis.
 2. Jei Pirkėjas nėra Vartotojas, Pardavėjo atsakomybė dėl fizinių prekių trūkumų nėra taikoma pagal garantinį įsipareigojimą.
 3. Veterinariniai pašarai turi būti naudojami tik paskyrus ir prižiūrint veterinarijos gydytojui. Naudojant veterinarinius produktus, apsilankymai pas veterinarą turi vykti reguliariai kas 6 mėnesius arba iškarto jei gyvūno sveikata pablogėja. Pardavėjas nėra atsakingas už netinkamą veterinarinių produktų vartojimą ar jų naudojimo pasekmes nesant patvirtintam jų poreikiui.

§ 7 SUTARTIES NUTRAUKIMAS

 1. Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, gali atsisakyti nuotolinės Sutarties, nepateikdamas tam priežasties, pateikiant atitinkamą pareiškimą per 30 dienų. Sutarties atsisakymo pateikimo laikas galioja:
  1. sutartims, nuo tos dienos kai Pardavėjas perleido (pristatė Prekes Vartotojui) Prekių nuosavybę Vartotojui arba kitai Užsakyme nurodytai trečiai šaliai, išskyrus vežėją;
  2. sutartims, kurios apima daugiau nei vieną Prekę Užsakyme, o Prekės buvo pristatytos Vartotojui ne kartu, nuo tos dienos kai Pardavėjas perleido (pristatė Prekes Vartotojui) paskutinės Prekės nuosavybę Vartotojui arba kitai Užsakyme nurodytai trečiai šaliai, išskyrus vežėją;
  3. sutartims, kurios apima reguliarų Prekių pristatymą per ta tikrą laikotarpį, nuo tos dienos kai Pardavėjas perleido (pristatė Prekes Vartotojui) pirmos Prekės nuosavybę Vartotojui arba kitai Užsakyme nurodytai trečiai šaliai, išskyrus vežėją.
 2. Sutartis gali būti nutraukta naudojantis šių Taisyklių Priede Nr. 1 pateikta forma (ji nėra privaloma) arba pateikiant prašymą bet kokia kita forma, kuri aiškiai nurodo norą nutraukti Sutartį, įskaitant ir prašymus pateiktus elektroniniu paštu.
 3. Prašymas dėl Sutarties nutraukimo turi būti pristatytas adresu MB Graužikas Grąžinimų skyrius Guobų g. 12, Kauno raj. arba elektroniniu paštu Grauzikas.com@gmail.com.
 4. Jei iki Sutarties nutraukimo termino pabaigos prašymas bus išsiųstas Pardavėjui, bus laikoma, kad prašymas Sutarties nutraukimui yra pateiktas laiku, net jei ir Pardavėjas jo negavo.
 5. Nutraukus Sutartį Pirkėjui yra grąžinama už grąžintas prekes sumokėta suma, įskaitant ir Prekių grąžinimo išlaidas (išskyrus papildomas išlaidas, kurios atsirado Pirkėjui pasirinkus kitą prekių grąžinimo būdą, nei pigiausią variantą, kurį pasiūlė Pardavėjas), ne vėliau kaip per 14 dienų kada Pardavėjas gavo Pirkėjo prašymą nutraukti Sutartį. Sumokėta suma yra grąžinama tokiu pačiu mokėjimo būdu, kuriuo buvo gauta suma iš Pirkėjo, nebent Pirkėjas aiškiai sutiko atgauti sumokėtą sumą kitu būdu.
 6. Pardavėjas apmoka Prekių grąžinimo išlaidas. Bet kokiu atveju, Pirkėjas neturi patirti jokių išlaidų susijusių su Prekės grąžinimu, išskyrus išlaidas, kurios atsiranda paruošiant Prekę grąžinimui (pvz.: grąžinamos Prekės pristatymu į pašto skyrių, prekės supakavimo išlaidos ir pan.).
 7. Jei Pardavėjas neturi galimybės grąžinamos Prekės priimti pats iš Vartotojo, Pardavėjas gali sustabdyti pinigų grąžinimo procedūrą iki kol bus gautos grąžinamos Prekės arba bus gauti prekių grąžinimo įrodymai, priklausomai nuo to, kuris įvykis įvyks pirmiau.
 8. Jei Vartotojas elektroniniu paštu pateikė informaciją apie norą nutraukti Sutartį, Pardavėjas nedelsdamas siunčia Vartotojui patvirtinimą elektroniniu paštu, kad prašymas yra gautas. Jei nėra gaunamas patvirtinimas iš Pardavėjo apie Sutarties nutraukimo prašymo gavimą, pateiktas prašymas negalioja.
 9. Po 30 dienų, skaičiuojant pagal šio skyriaus 1 dalyje nustatytą tvarką, baigiasi terminas iki kada galima nutraukti Sutartį.
 10. Jei Vartotojas nutraukia Sutartį, jis privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Sutarties atsisakymo pateikimo Pardavėjui datos, išsiųsti Pardavėju grąžinamas Prekes. Laikoma, kad Prekės yra išsiųstos laiku, jei Prekės yra išsiųstos ne vėliau nei 14 dienų po Sutarties atsisakymo pateikimo Pardavėjui.
 11. Vartotojas kartu su Sutarties atsisakymo prašymu siunčia ir banko sąskaitos numerį, į kurį pageidauja, kad būtų grąžinta sumokėta suma už grąžinamas Prekes. Sutarties atsisakymo prašyme nenurodytas banko sąskaitos numeris neturi įtakos Vartotojo Sutarties nutraukimo galiojimui. Tokiu atveju, visas su Užsakymo grąžinimu susijusias išlaidas, įskaitant Prekių pardavimo kainą, pristatymo išlaidas ir kitas išlaidas, nurodytas 4 skyriaus 2 dalies c) skiltyje, Pardavėjas grąžina tokia pačia forma, kaip ir priėmė apmokėjimą iš Vartotojo už Užsakymą. Esant Vartotojo sutikimui, Pardavėjas patirtas išlaidas gali kompensuoti ir kitu būdu.
 12. Pavyzdinė Sutarties nutraukimo forma yra pateikiama šių Taisyklių priede nr. 1.
 13. Pirkėjas neturi teisės nutraukti Sutarties jei::
  1. kada paslaugos objektas yra Prekė, kuri greitai genda arba yra trumpo galiojimo laiko;
  2. kada paslaugos objektas yra Prekė, kurios pakuotė buvo atidaryta po pristatymo ir yra parduodama uždaroje pakuotėje, ir po pakuotės atidarymo negali būti grąžinta dėl sveikatos apsaugos ar higienos reikalavimų;
  3. kada paslaugos objektas yra daiktai, kurie dėl savo pobūdžio yra neatskiriamai susiję su kitais daiktais.
 14. Vartotojas yra pilnai atsakingas už daiktų vertės sumažėjimą, jei jie yra naudojami ne pagal paskirtį, jų parametrus ar funkcionalumą.
 15. Norėdamas grąžinti Prekes Pirkėjas turi tinkamai supakuoti ir apsaugoti Prekes bei pristatyti jas (taip pat pridedant Prekių pirkimą patvirtinantį dokumentą ir visus grąžinamai Prekei priklausiusius priedus) šiuo adresu: MB Graužikas Grąžinimų skyrius Guobų g. 12, Kauno raj. Esant situacijai, kada grąžintos Prekės yra pažeistos grąžinimo metu, nepilnai sukomplektuotos ar turi aiškių naudojimo ne pagal paskirtį, jų parametrus ar funkcionalumą žymių, Pardavėjas pasilieka teisę reikalauti kompensacijos iš Pirkėjo pagal galiojančius įstatymus.
 16. Jei Sutartis buvo sudaryta ne Pardavėjo veiklos vietoje ir Prekė buvo pristatyta Pirkėjo gyvenamosios vietos adresu, kuriuo Pirkėjas gyveno Sutarties užbaigimo metu, Pardavėjas turi surinkti Prekes pats, jei dėl Prekės pobūdžio ji negali būti siunčiama įprastu būdu paštu ar per kurjerį.

§ 8 SKUNDAI

 1. Pardavėjas privalo pristatyti Prekes be defektų ir trūkumų. Jei gauta Prekė pasirodo turinti defektų ar trūkumų, Pirkėjas gali naudotis šiomis teisėmis:
  1. pranešti apie defektus ar trūkumus naudojantis šiose Taisyklėse 6 skyriuje aprašyta garantija;
  2. pranešti apie defektus ar trūkumus naudojantis teise dėl Prekių su defektais grąžinimo (skundo procedūra).
 2. Pardavėjas yra atsakingas Pirkėjui šiais atvejais:
  1. Prekė neturi reikalingų savybių, kurias Prekė turi turėti dėl savo paskirties, buvo pažymėtos Prekės aprašyme arba neteko savybių dėl nenumatytų aplinkybių;
  2. Pardavėjas nepristato Pirkėjui Prekės, įskaitant mėginius ar pavyzdžius;
  3. Prekė nėra tinkama, o Pirkėjas informavo Pardavėją apie Sutarties sudarymą, o Pardavėjas neišreiškė tam prieštaravimo;
  4. Prekė, kuri yra pilnai nesukomplektuota, buvo pristatyta Pirkėjui;
  5. Prekė priklauso trečiajai šaliai arba jei Prekė turi apribotas naudojimo teises dėl trečiosios šalies.
 3. Jeigu Pirkėjas yra Vartotojas, laikoma, kad pristačius Prekes Pirkėjui, Pardavėjas atsako už Prekių trūkumus vienerius metus nuo Prekių pristatymo dienos.
 4. Jeigu Pirkėjas yra Vartotojas ir Prekė turi defektų, Pirkėjas turi teisę:
  1. reikalauti pakeisti Prekę su defektais į Prekę be defektų, neatsižvelgiant į tai, kad Pardavėjas siūlo pašalinti Prekės defektus,;
  2. reikalauti pašalinti Prekės defektą, neatsižvelgiant į tai, kad Pardavėjas siūlo pakeisti Prekę į Prekę be defektų, nebent tuos atvejus, kada pašalinti defektų yra neįmanoma arba defektų šalinimo išlaidos sudarytų didesnę sumą nei Pardavėjo siūlomas Prekės su defektu pakeitimas į Prekę be defektų.
 5. Jei yra pradedama skundo procedūra t.y. nėra naudojamasi Prekių garantijos teise iš gamintojo ar importuotojo, Prekių grąžinimas yra atliekamas apmokant Pardavėjui ir per Pardavėjo Parduotuvės puslapyje nurodytą pristatymo įmonę.
 6. Jei Pirkėjas nori pasinaudoti jam suteiktomis teisėmis, grąžindamas Prekę, jis turi grąžinti ir visus su Preke susijusius priedus bei garantijos kortelę.
 7. Skundai dėl Parduotuvėje įsigytų prekių, taip pat skundai susiję su internetinėmis paslaugomis (kaip neteisingai suformuotas Prekių krepšelis arba neteisingai apskaičiuota Užsakymo pristatymo kaina), gali būti pateikiamos telefonu +37061274607, raštu siunčiant adresu MB Graužikas Guobų g. 12, Kauno raj. arba elektroniniu paštu kreipiantis adresu Grauzikas.com@gmail.com.
 8. Norint pasinaudoti garantija, Pirkėjas turi tinkamai apsaugoti ir supakuoti Prekę bei išsiųsti ją (pridedant pirkimą patvirtinančio dokumento kopiją ir visus su Preke susijusius priedus bei garantijos kortelę) adresu: 
  MB Graužikas – Grąžinimų skyrius
  Guobų g. 12, Kauno raj.
 9. Pardavėjas per 14 dienų nuo Pirkėjo skundo gavimo datos atsako ir pateikia galimus sprendimus skundui išspręsti. Pardavėjui nepateikiant atsakymo per nurodytą terminą į Pirkėjo skundą yra laikoma, kad Pirkėjo skundas yra patenkinamas.
 10. Jei Prekės defektai yra pašalinami ar yra Prekė yra pakeičiama į Prekę be defektų, Pardavėjas savo sąskaita pristato ją Pirkėjui.
 11. Jei Pirkėjas yra Vartotojas, reikalavimas pakeisti Prekę ar pašalinti Prekės defektus galioja 1 metus nuo defekto atsiradimo datos. Jei Pirkėjas yra Vartotojas, Pirkėjo teisė reikalauti pakeisti Prekę ar Pašalinti Prekės defektus negali baigtis ankščiau nei 2 metai nuo Prekės pristatymo Pirkėjui datos.
 12. Vartotojas turi teisė naudoti neteisminius skundų nagrinėjimo ir žalos atlyginimo būdus. Dėl pas Pardavėją įsigytų Prekių Vartotojas gali pateikti prašymą/skundą Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el.p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, faks. (85) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt (taip pat Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos teritoriniams padaliniams apskrityse) ar gali teikti savo skundą naudojantis Europos Sąjungos EGS internetine platforma, kuri yra pasiekiama internetiniu adresu: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.§ 9 ASMENS DUOMENYS

 1. Pirkėjų asmens duomenų administratorius yra MB Graužikas Guobų g. 12, Kauno raj. įregistruotas privatus juridinis asmuo Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registro Vilniaus filiale, juridinio asmens kodas 305630358, PVM mokėtojo kodas.
 2. Sklandžiam Užsakymo pateikimui Parduotuvėje Grauzikas.comT yra reikalingas išankstinis, savanoriškas sutikimas leisti tvarkyti asmens duomenis, reikalingus Užsakymui įvykdyti galiojančių asmens duomenų apsaugos nuostatų. Asmens duomenų administratorius – MB Graužikas – yra įregistruotas Asmens duomenų apsaugos valdytojų registre.
 3. Asmens duomenų administratorius per Parduotuvės internetinį puslapį ir kitas bendravimo formas tvarko šiuos Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, gyvenamosios vietos adresą, pristatymo adresą, elektroninio pašto adresą, telefono numerį.
 4. Asmens duomenų pateikimas yra savanoriškas, tačiau būtinas norint sukurti Paskyrą, pateikti bei tvarkyti Užsakymus Parduotuvėje.
 5. Siekiant įvykdyti Užsakymą ir Sutartį, Pardavėjas gali perduoti reikalingus Pirkėjo asmens duomenis kurjerių tarnyboms. Tik asmens duomenys, su aiškiai išreikštu Pirkėjo sutikimu, gali būti naudojami ir kitais, įskaitant ir rinkodaros, tikslais. Šis sutikimas gali būti bet kada nutrauktas Pirkėjo iniciatyva.
 6. Pirkėjas turi teisę: teisę patikrinti savo tvarkomų asmens duomenų turinį, juos keisti, reikalauti sustabdyti jų tvarkymą, reikalauti, kad tvarkomi asmens duomenys, būtų pašalinti, reikalauti apriboti jų tvarkymą ir teisę perduoti tvarkomus duomenis kitam administratoriui. Siekiant pasinaudoti aukščiau išvardintomis teisėmis, Pirkėjas turi naudoti formą, kuri yra pateikta Paskyroje, arba atsiųsti elektroninį laišką nurodant, kuriomis teisėmis Pirkėjas nori pasinaudoti, adresu: Grauzikas.com@gmail.com.
 7. Išsami informacija apie asmens duomenis, įskaitant konkrečius informacinius įsipareigojimus (taip pat ir Taisyklių 6 dalyje nurodytų teisių taikymo sritį), ir informaciją apie naudojamus slapukus galima rasti Privatumo politikoje.
 8. Pirkėjo pageidavimu, kreipiantis elektroninio pašto adresu Grauzikas.com@gmail.com, Pardavėjas suteikia Pirkėjui informaciją apie:
  1. Pardavėjo naudojamos techninės priemonės, kurių pagalba yra užkertamas kelias neįgaliotiems asmenims pasiekti ir koreguoti elektroniniu būdų siunčiamus asmens duomenis;
  2. subjektą, kuriam Pardavėjas pavedė tvarkyti asmens duomenis, jų apimtis ir duomenų perdavimo data, jei Pardavėjas su šiuo subjektu sudarė sutarį dėl duomenų tvarkymo.
 9. Jei Pardavėjas gauna informaciją, kad Pirkėjas naudojasi elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis pažeidžiant taisykles ar taikomus teisės aktus (draudžiamas naudojimas), Pardavėjas gali tvarkyti duomenų gavėjo asmeninę informaciją tiek, kiek yra būtina, kad būtų nustatyta Pirkėjo atsakomybė, su sąlyga, kad tai kartu bus pateikta su įrodymais apie informacijos pranešimų gavimo faktus ir turinį.
 10. Pardavėjas gali pranešti Pirkėjui apie jo neleistinus veiksmus su prašymu nedelsiant juos nutraukti, taip pat pasinaudoti teise pateikta aukščiau šio skyriaus 9 punkte.

§ 10 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Prekės ir pavadinimai atvaizduojamos Parduotuvės elektroniniame puslapyje gali būti įregistruoti prekių ženklai ir yra naudojami tik identifikavimo tikslais.
 2. Sutinkant su šiomis Taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina, kad pačio Pirkėjo pateikti asmens duomenys, jo, kaip Pirkėjo, autentiškumui patvirtinti, gali būti perduot trečiosioms šalims, taip pat šios trečiosios šalys turės prieigą prie Pirkėjo Paskyros ir prie Pirkėjo asmens duomenų, siekiant padėti Pirkėjui suteikti reikalingą informaciją, pakoreguoti ar pateikti Užsakymą.
 3. Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles. Taisyklių pasikeitimai įsigalioja ne ankščiau nei per 7 dienas nuo to laiko, kada pakeistos Taisyklės yra prieinamos Pardavėjo Parduotuvėje internetiniu adresu www.grauzikas.com, su sąlyga, kad Pirkėjai iki šių taisyklių įsigaliojimo pateikė Užsakymus pagal ankstesnes Taisykles. Pirkėjas privalo susipažinti ir sutikti su Taisyklėmis pateikdamas Užsakymą. Pirkėjai, kurie turi susikūrę Paskyras Parduotuvėje, Taisyklių pasikeitimo atveju, bus informuoti apie Taisyklių pasikeitimus pirmojo prisijungimo prie Paskyros metu po Taisyklių pasikeitimo ir bus paprašyti sutikti su naujomis taisyklėmis. Atsisakymas priimti naujus taisyklių pakeitimus yra lygus sutarties nutraukimui dėl Pirkėjo Paskyros išsaugojimo Parduotuvėje. Naujų Užsakymų pateikimui Parduotuvėje reikės sutikti su naujomis taisyklėmis.
 4. Užsakymo duomenų fiksavimas, apsauga ir pateikimas vyksta elektroniniu paštu. Saugumo sumetimais Užsakymo duomenys Parduotuvės internetiniu adresu www.grauzikas.com yra prieinami tik tiems Pirkėjams kurie turi susikūrę Paskyrą.
 5. Sutikimas su šiomis Taisyklėmis, tuo pačiu yra ir Pirkėjo sutikimas, gauti informaciją susijusią tik su Užsakymo vykdymu ryšio priemonėmis.
 6. Taisyklės įsigalioja 2018 m. balandžio 30 dieną. Užsakymams, pateiktiems prieš įsigaliojant šioms Taisyklėms, yra taikoma Užsakymo pateikimo matu galiojusios Taisyklės.
 7. Tais atvejais, kurie nėra reglamentuoti šiose Taisyklėse, atsižvelgiant į su Pirkėjais sudarytas Sutartis ir kitomis Lietuvos Respublikos teisės nuostatomis, išskyrus tuos atvejus, kuomet yra gaunami vartotojų sutikimai, gali būti taikomos atskiros nuostatos, kol yra užtikrinama vartotojų teisių apsaugą.
 8. Pardavėjas veikia pagal Lietuvos Respublikos teisės reikalavimus išskyrus Europos Sąjungos Bendrajį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR). Šių Taisyklių nuostatos, susijusios su vartotojų teisių apsauga, galioja, jei suteikta apsauga neprieštarauja ES teisės aktams, kuriuose Vartotojas buvo Užsakymo pateikimo metu, šiuo atveju ES šalis, kurioje Vartotojas buvo pateikdamas Užsakymą.
 9.  Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.